YRITYSPALVELUT

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen on jo nyt yrityskulttuurin merkittävä trendi. Yritykset ympäri maailman tunnustavat sen tosiasian, että hyvinvoiva henkilöstö tekee hyvää tulosta! Työkykyä ylläpidettäessä on tärkeää ottaa huomioon kokonaisvaltaisesti sekä henkinen että fyysinen hyvinvointi.

Tanssiminen on mitä mahtavin liikunnan muoto joka harjoittaa monipuolisesti koko kehoa ja parantaa koordinaatiokykyä. Tanssilla on kiistattomia terveysvaikutuksia mm. kolesterolin, nivel-sairauksien ja muistisairauksien ennaltaehkäisyssä. Se on myös voimakas tunneilmaisun muoto. Tanssissa yhdistyvät musiikin sekä liikkumisen tuoma mielihyvä joka hellii kropan lisäksi myös aivoja.

Aivotutkija Hanna Poikosen mukaan tanssi onkin todella aivoja tervehdyttävää toimintaa. Se yhdistää aivojen eri osa-alueita toisiinsa ja siksi sen on todettu esimerkiksi kohentavan muistia ja edesauttavan tehokkaasti aivojen palautumista.

Hyödynnämme yrityspalveluissamme vuosikymmenien aikana kertynyttä kokemustamme huippu-urheilijoina, valmentajina sekä esiintyjinä.


YRITYSTUNNIT

Kehon ja mielen hyvinvointi ovat avainasemassa kun puhutaan työssä jaksamisesta. Tanssi on mitä parhainta liikuntaa, jossa yhdistyvät musiikin ja liikkeen tuoma ilo sekä ryhmässä tekeminen. Tunnit voidaan toteuttaa studiollamme Pitäjänmäessä tai yrityksen omissa tiloissa. Meiltä voi tilata yksittäiset yritystunnit vaikkapa tyky-päivän ohjelmanumeroksi tai esimerkiksi viiden tai kymmenen kerran kurssin.


LUENNOT ja VALMENNUKSET

Selkeät aihekokonaisuudet voivat pohjautua kokemukseemme tanssijana/valmentajana tai lähteä yrityksesi toiveista/tarpeista. Esimerkkejä luennoista:

  • Positiviinen asenne apuna tuloksenteossa.
  • Luovuus työkaluna.
  • Mitä valmentaminen on?
  • Ryhmäluovuus yhteisön toiminnassa.
  • Aseta tavoitteita ja kehity enemmän.
  • Esiinny varmasti.

Ota yhteyttä, pyydä tarjous tai kysy lisätietoja: