Opetuksemme filosofia

Kaikilla on yhtäläinen oikeus laadukkaaseen ja ammattitaitoiseen opetukseen taitotasosta riippumatta! Opetusfilosofiamme kulmakivinä ovat johdonmukaisuus, ymmärrettävyys sekä henkilökohtainen ja välittävä oppilaan kohtaaminen. Opetustapa, jossa oppilaan tarpeet ja taidot määrittelevät opetuksen sisällön, luo sallivan, kannustavan ja turvallisen ilmapiirin. Opetuksen sisältö perustuu tietoon ja vuosikymmenien aikana kerättyyn vankkaan kokemukseen.

Uskomme siihen, että kehitys on johdonmukaisinta silloin, kun oppilas saa vain sen tiedon, mitä kulloinkin tarvitsee ja pystyy vastaanottamaan.  Ei ole väliä, onko edessämme tanssitaivaltansa aloitteleva tai jo kokeneempi tanssija, meiltä löytyy tarvittava osaaminen tanssin eteenpäin viemiseksi.